Fiontraíocht Shóisialta

Tá scrúdú á dhéanamh ag an Roinn faoi láthair ar acmhainneacht na hearnála fiontar sóisialta.

Tá tacaíocht shuntasach ar fáil don earnáil cheana, áfach, mar go gcuireann an Rialtas cistiú nach beag ar fáil d’fhiontair shóisialta trí raon de chláir agus scéimeanna, lena n-áirítear Clár na Seirbhísí Pobail, Scéimeanna Fostaíochta Pobail, an Scéim Fóirdheontas Pá chun daoine atá faoi mhíchumas a fhostú, conarthaí na hearnála poiblí, an Foras Airgeadais Shóisialta agus LEADER.