Straitéis do Leabharlanna Poiblí 2018-2022: Comhairliúchán Poiblí

Libraries Ireland

Tá an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Michael Ring T.D., ag lorg aighneachtaí maidir le Straitéis nua Leabharlanna Poiblí 2018-2022 an Rialtais.

Beidh an Straitéis mar bhonn i bhforbairt leanúnach an córas leabharlann poiblí thar an chéad cúig bhliain eile ionas go mbeidh an leabharlann poiblí i gceartlár an phobail, agus chun tosaigh ag soláthar seirbhísí faisnéise chomh maith le riachtanais foghlama agus cultúrtha an indibhidiúil agus an phobail…Lean aghaigh.