Scéimeanna agus Cláir

Is í an Roinn atá i bhfeighil ar réimse leathan scéimeanna agus clár chun tacaíocht a sholáthar do fhorbairt Pobail tuaithe agus do fhorbairt tuaithe araon.

Gnóthaí Tuaithe: Scéimeanna Forbairt Tuaithe – Athnuachan Baile agus Sráidbhaile, Áineas Tuaithe, Siúlóidí sa Tuath, An Ciste um Fhorbairt Tuaithe, CLÁR, Clár Leader, Bailte Slachtmhara, Ciste na gCuntas Díomhaoin (ag soláthar tacaíochta do phobail uirbeacha faoi mhíbhuntáiste).

Gnóthaí Pobail: An Clár um Chuimsiú Sóisialta agus Pobail, An Scéim um Shaoráidí Pobail, Athbheochan Áiteanna trí Phleanáil, Athbheochan Ceantar trí Phleanáil, Infheistíocht agus Forbairt, Clár Infheistíocht um Leabharlann, Córas Foláireamh do Sheandhaoine, An Clár Tacaíochta um Phobail agus Saorálaíochais, An Clár Tacaíocht um Eagraíochtaí Náisiúnta, Clár PEACE.