Straitéis do Leabharlanna Poiblí 2018-2022: Comhairliúchán Poiblí

Libraries Ireland

Tá an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Michael Ring T.D., ag lorg aighneachtaí maidir le Straitéis nua Leabharlanna Poiblí 2018-2022 an Rialtais.

Beidh an Straitéis mar bhonn i bhforbairt leanúnach an córas leabharlann poiblí thar an chéad cúig bhliain eile ionas go mbeidh an leabharlann poiblí i gceartlár an phobail, agus chun tosaigh ag soláthar seirbhísí faisnéise chomh maith le riachtanais foghlama agus cultúrtha an indibhidiúil agus an phobail.

Tá an Straitéis nua á fhorbairt ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, An Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil agus na hÚdairáis Áitiúla.

Féadfaí teacht ar achoimre den Straitéis agus na caipéisí comhairliúchán ar an nasc seo.

Féadfaí cóipeanna de na caipéisí seo a fháil trí theagmháil a dhéanamh ón leabharlann leis an tAonad Forbartha Leabharlanna agus Polasaí Pobail sa Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail ag (096) 24258 nó ar ríomhphost chuig libstrategyreview@drcd.gov.ie

Feadfaí aighneachtaí a chur faoi bhráid an Roinn anseo nó an iarratas seo a leanas a líonadh (íoslódáil) agus a chur faoi bhráid na Roinne trí ríomhphost chuig libstrategyreview@drcd.gov.ie nó i scríbhinn chuig

an tAonad Forbartha Leabharlanna agus Polasaí Pobail,
Roinn Forbartha Tuaithe,
Oifigí an Rialtais,
Béal an Átha,
Contae Mhaigh Eo,
F26 E8N6.

Iarraimid oraibh bhur n-aighneachtaí nó 
tuairimí a sholáthar roimh 1 Feabhra 2018 ar a dhéanaí.