Príomhchaidrimh

Tá polasaithe agus gnó na Roinne bainteach leis na hÚdaráis Áitiúla, maidir leis an obair atá á déanamh mar chuid de na Coistí um Fhorbairt Pobail Áitiúil (CFPA), Líonraí Rannpháirtíochta Pobail (LRP) agus i gcás fhorbairt/chur i bhfeidhm an Phlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail ag na hÚdaráis Áitiúla (PAEP). Tá feidhmeanna polasaí ag an Roinn maidir le forbairt leabharlann chomh maith.

Tá idirphlé fíorthábhachtach ag an Roinn leis an bpobal agus leis an éarnáil dheonach. Sa chás seo, soláthrófar bealach tábhachtach don Rialtas maidir lena chaidrimh leis an bpobal agus leis an éarnáil dheonach. Cuimseofar comhfhorbartha freagraí maidir le saincheisteanna a bhfuil baint acu le forbairt tuaithe agus forbairt pobail araon, le tacaíocht a sholáthar do chúrsaí saorálaíochas agus le forbairtí maidir le tacaí sóisialta pobail.