Comórtas na mBailte Slachtmhara

Launch of the 2017 SuperValu Tidy Towns competition

Eagraíonn an Roinn seo Comórtas na mBailte Slachtmhara.  Tugann SuperValu urraíocht don chomórtas.  Bíonn Gradaim Speisialta ann fosta a urraíonn gníomhaireachtaí eile. Bíonn sráidbhailte, bailte agus cathracha páirteach sa chomórtas agus déanfar iad a rátáil de réir gach gné dá dtimpeallachta áitiúla.  Tá roinnt catagóirí duaiseanna sa chomórtas.  Faigheann an mórbhuaiteoir an teideal “Baile is Slachtmhara na hÉireann”.   Fógraítear na torthaí ar fad ag searmanas náisiúnta i mí Mheán Fómhair gach bliain.

Tugann moltóirí Chomórtas na mBailte Slachtmhara tuarascála mionsonraithe i leith gach iontrála.   Bíonn a lán iontrálaithe ann ar dtús chun suim a ghiniúint faoin timpeallacht ina bpobal agus chun cur leis an mbeartas áitiúil. Thar am, sroicheann na hiontrálaithe caighdeán ag a mbíonn siad réidh le dul san iomaíocht do mhordhuaiseanna.  Cé go gcuidíonn an comórtas le pobail feabhas a chur ar a dtimpeallacht fhisiceach, is iad na pobail iad féin na fíorbhuaiteoirí.  Áiteanna iontacha is ea iad na pobail a bhíonn páirteach sna Bailte Slachtmhara le cónaí iontu, le hoibriú iontu nó le cuairt a thabhairt orthu, san áit a n-oibríonn deonaithe le chéile lena n-áit féin a dhéanamh níos gile, níos cairdiúla agus níos cuimsithí.

Chun an nuacht reatha agus  torthaí a fháil agus chun chartlann ar líne saor in aisce na mBailte Slachtmhara a rochtain, téigh chuig suíomh gréasáin na mBailte Slachtmhara