Oibriú go Deonach

Tacaíonn an Roinn le hionaid deonacha i 21 contae chomh maith le heagraíochtaí náisiúnta ar nós Volunteer Ireland agus Young Social Innovators. Tá maoiniú na heagraíochtaí seo deartha le hobair dheonach a neartú agus a chothú in Éirinn, ag cothú structúr tacaíochta a fhorbróidh obair dheonach go háitiúil ón mbun aníos.

Éascaíonn agus tacaíonn na heagraíochtaí i ngach contae le forbairt obair dheonach ina gceantair. Soláthraítear maoiniú tríd Volunteer Ireland le tacaíocht a thabhairt do Sheirbhísí Faisnéise Obair Dheonach (VISs),le hObair Deonach a chur chun cinn sna contae nach bhfuil Ionad d’Oibrithe Dheonach lán aimseartha acu.