Scéim Rabhaidh do Sheanóirí

Is é cuspóir na Scéime Rabhaidh do Sheanóirí an pobal a spreagadh tacú le seanóirí leochaileacha sa phobal trí aláraim phearsanta a ndéantar monatóireacht orthu a chur ar fáil le go bhféadfaidh daoine atá níos sine, atá ar an mbeagán, cónaí go slán sábháilte sa bhaile gan imní agus go neamhspleách.

Tá maoiniú ar fáil faoin scéim chun trealamh a cheannach, m.sh. aláram agus siogairlín pearsanta ó eagraíocht chláraithe. An Roinn seo a chuireann maoiniú ar fáil.

Conas clárú

Is trí Phobal atá maoiniú ar fáil do threalamh ó Mheán Fómhair 2015 agus is trí eagraíochtaí pobail, deonacha agus neamhbhrabúis atá cláraithe le Pobal faoin Scéim Rabhaidh do Sheanóirí a chuirtear an maoiniú ar fáil.

Caithfidh grúpaí pobail agus deonacha a bheith cláraithe le Pobal faoin scéim.

Tá tuilleadh eolais faoin scéim le fáil ar láithreán gréasáin Pobal  (link is external)agus is féidir do ghrúpasa a chlárú ansin freisin.  Féadfaidh tú freisin ríomhphost a sheoladh chuig Pobal ag onlinesupport@pobal.ie nó teagmháil a dhéanamh leo ar an bhfón ag  +353 (0)1 511 7222.