Scéim chun Tacú le hEagraíochtaí Náisiúnta (2016-2019)

Is ar an Roinn atá an phríomhfhreagracht an caidreamh idir an Stát agus an earnáil dheonach agus pobail a fhorbairt chomh maith le creat beartas a leagan amach.

Is gné thábhachtach an Scéim chun Tacú le hEagraíochtaí Náisiúnta san Earnáil Dheonach agus Pobail (SSNO) den tacaíocht a chuireann an Stát ar fáil don ról atá ag earnáil i dtaobh sochaí shibhialta láidir agus bhríomhar a fhorbairt agus na torthaí mar a bhaineann siad leosan is mó atá faoi mhíbhuntáiste a fheabhsú.

Cuirtear maoiniú ilbhliantúil ar fáil faoin scéim seo i leith phríomhchostais na n-eagraíochtaí náisiúnta san earnáil.  Dírítear ar eagraíochtaí a chuireann tacaíocht ar fáil dóibhsean atá faoi mhíbhuntáiste.

SSNO 2016-2019 Allocations