Pobal

Tá an leathanach seo fós á thógáil. Beidh sé ar fáil go luath.

Coinnímid forbairt áitiúil agus phobail in Éirinn.

Iarraimid Éire a chruthú –

  • ina bhfuil forbairt comhtháthaithe agus cinntithe ag an leibhéal áitiúil
  • ina mbíonn rath ar phobail bheoga, inbhuanaithe agus chuimsitheacha
  • ina dtugtar cumhacht do phobail atá leochaileach, faoi mhíbhuntáistí nó i mbaol chun na fadhbanna seo a shárú
  • ina bhfuil sochaí atá gníomhach, daonlathach agus iolraíoch