Binse Achomhairc Carthanas

Is comhlacht reachtúil é an Binse Achomhairc Carthanas bunaithe le héifeacht ar 1 Lúnasa 2016. Is é aidhm an Bhinse ná éisteacht le agus breithiúnas a thabhairt ar achomhairc i gcoinne cinntí áirithe an Rialálaí Carthanas, faoi Roinn 45 an Acht Carthanas 2009. Tá an Binse neamhspléach i gcomhlíonadh a bhfeidmeanna reachtúla.

Tugann Roinn 79 den Acht Carthanas cead don Bhinse a Nósanna Imeachta (le faomhadh an Aire Forbartha Tuaithe agus Pobail) féin a chruthú. Tá an Binse ag cur a Nósanna Imeachta i gcrích faoi láthair agus cuirfear iad seo faoi bhráid an Aire dá fhaomhadh go luath.

Cuirfidh an Roinn tacaíocht Rúnaíochta ar fáil don Bhinse Achomhairc.

Teagmháil

Ríomhphost: catsecretariat@drcd.gov.ie

Fón: 076-1006921