AIGHNEACHTAÍ Á LORG ACHT NA DTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003 – DRÉACHT-SCÉIM Á HULLMHÚ AG An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail.

Tá sé i gceist ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail scéim a dhréachtadh de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bun-chuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeadh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeadh siad ar chaighdeán níos airde. Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréacht-scéime á lorg ag An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail anois ó aon pháirtithe leasmhara. Ba chóir nach rachadh na haighneachtaí sin thar 4,000 focal (c. 8 leathanach). Ba chóir freisin, go hinmhianaithe, aighneachtaí, a bheidh ar fáil go poiblí ar láithreán gréasáin, a sheoladh isteach go leictreonach chuig corporate@drcd.gov.ie… Ar Lean.