Áineas Tuaithe

Áineas Tuaithe

Forálann an obair ar Áineas Tuaithe do ghníomhaíochtaí chun áineas tuaithe a fhorbairt de réir spriocanna na Straitéise Náisiúnta Áineasa Tuaithe a d’fhorbair Comhairle na Tuaithe. Cuimsíonn sé freisin cur i bhfeidhm Scéim na Siúlóidí ar scéim é atá bunaithe ar chothabháil agus a chuireann íocaíochtaí beaga ar fáil d’úinéirí talún a choinníonn píosaí de na Slite Slímharcáilte Náisiúnta agus de shiúlóidí a théann trína dtailte.

Teagmhálacha don réimse Áineasa Tuaithe:

Catherine Burns               ei.vo1527038096g.gha1527038096@snru1527038096b.eni1527038096rehta1527038096C1527038096        096-24261

John Carney                      ei.vo1527038096g.gha1527038096@yenr1527038096ac.nh1527038096oj1527038096                096-24318

Mary Henry                       ei.vo1527038096g.gha1527038096@yrne1527038096h.yra1527038096m1527038096                096-24240

Amanda Browne              ei.vo1527038096g.gha1527038096@enwo1527038096rb.ad1527038096nama1527038096        096-24341

Eleanor Butler                  ei.vo1527038096g.gha1527038096@relt1527038096ub.ro1527038096naele1527038096            096-24262

Jack Reade                        ei.vo1527038096g.gha1527038096@edae1527038096r.kca1527038096j1527038096                   096-24383

 

An Scéim um Infreastruchtúr Áineasa Faoin Aer 2017

Tá an Scéim um Infreastruchtúr Áineasa Faoin Aer mar chuid de Phlean Gníomhaíochta an Rialtais um Fhorbairt Tuaithe, agus cuirfear cistiú ar fáil leis chun infreastruchtúr áineasa nua faoin aer a fhorbairt nó le haghaidh cothabháil, feabhas nó cur chun cinn riachtanach an infreastruchtúir áineasa atá ar fáil in Éirinn cheana.

Rinne an tAire, Michael Ring TD, sonraí na Scéime um Infreastruchtúr Áineasa Faoin Aer 2017 a fhógairt ar an 28 Aibreán 2017.

Faoin Scéim, cuirfear cistiú ar fáil chun infreastruchtúr áineasa faoin aer a fhorbairt agus do chothabháil, feabhas nó cur chun cinn riachtanach an infreastruchtúir áineasa faoin aer atá i gceantair thuaithe ar fud na hÉireann cheana féin.

Cuirfear Scéim 2017 i bhfeidhm thar thréimhse suas le 15 mhí chun go gcuirfear tionscadail straitéiseacha níos mó, ach go háirithe, i bhfeidhm go héifeachtach.  Déanfar iarratais suas le luach €11 mhilliún a cheadú i mbliana.

Catagóirí na n-larratas

Glacfar le hiarratais ó Údaráis Áitiúla agus/nó Gníomhaireachtaí Stáit faoi na trí bheart seo a leanas:

 

Beart 1:   Cothabháil ar scála beag/Bolscaireacht agus Margaíocht

Tionscadail lena n-áireofar méideanna cúnaimh deontais suas le €10,000 (€2 mhilliún ar fáil san iomlán).

Beart 2:   Deisiú/Uasghrádú ar Scála Meánmhéide agus Forbairt Rian Nua

Deontais suas le €100,000 (€3 mhilliún ar fáil san iomlán).

Beart 3:   Deisiú/Uasghrádú ar Scála Mór agus Forbairt Straitéiseach Rian Nua

Deontais de os cionn €100,000 agus suas le €1 milliún (€6 mhilliún ar fáil san iomlán).