Bunú an Tascfhórsa

Bunaíodh an Tascfhórsa Fón Póca agus Leathanbhanda i mí Iúil 2016. Tá na Téarmaí Tagartha agus Miontuairiscí na gcruinnithe ar fáil thíos:

Téarmaí Tagartha

Cruinniú 1 – 27/07/2016

Cruinniú 2 – 09/09/2016

Cruinniú 3 – 07/10/2016

Cruinniú 4 – 11/11/2016

Cruinniú 5 – 07/12/2016

Stakeholder Consultation 

 

 

Seisiún Comhairliúcháin le Geallsealbhóirí

Agus an tuairisc ar an Tascfhórsa Fón Póca agus Leathanbhanda á cur i dtoll a chéile, chuaigh an Tascfhórsa i dteagmháil go réamhghníomhach leis an tionscal teileachumarsáide agus le príomhpháirtithe leasmhara d’fhonn aghaidh a thabhairt ar bhacainní ar úsáid teileachumarsáide agus chun teacht ar réitigh a chabhróidh le forbairtí a bhrostú agus rochtain ar sheirbhísí do thomhaltóirí a fheabhsú.

Tugadh cuireadh do chomhlachtaí teileachumarsáide aighneachtaí i scríbhinn a chur isteach maidir leis an mbealach is fearr chun cinn i dtaca le heaspaí seirbhíse teileachumarsáide ar fud na tíre a fheabhsú.

Fuarthas aighneachtaí ó na comhlachtaí teileachumarsáide seo a leanas agus bhí siad mar bhonn eolais faoin tuairisc dheiridh.