Gnóthaí Tuaithe

Is é príomhaidhm Rannán Réigiúnach agus Tuaithe na Roinne dul chun cinn eacnamaíoch agus sóisialta inbhuanaithe fadtéarmach a chur chun cinn agus a éascú ar fud na tuaithe in Éirinn. Chuige sin, oibreoidh an Roinn le páirtithe leasmhara sa tréimhse amach romhainn le Straitéis a fhorbairt lena n-áireofar Plean Gníomhaíochta Tuaithe d’fhonn dul chun cinn eacnamaíoch agus sóisialta a bhrú ar aghaidh faoin tuath in Éirinn. Ar na príomhghníomhaíochtaí eile tá cur i bhfeidhm ghnéithe LEADER den Chlár Forbartha Tuaithe 2014-2020 agus raon eile scéimeanna a sheachadadh, lena n-áirítear Scéim Áineasa Tuaithe, Scéim na Siúlóidí Tuaithe, scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte agus CLÁ‏R. Is eochairthosaíocht é cúrsaí ullmhúcháin do roll amach tráthúil leathanbhanda.