Na hAirí

Na hAirí

An t-Aire Michael Ring T.D.

Ceapadh Michael Ring ina Aire don Roinn Gnóthaí Comhphobail agus Tuaithe i Mí Meithimh in 2017. Bhí sé ina Aire Stáit ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta ó Mhí Bealtaine, 2016, roimhe sin. Bhí sé ina Aire Stáit ag an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt le freagracht ar leith aige i leith Turasóireachta agus Spóirt ó 2011 go 2016.

Déanann sé ionadaíocht ar dháilcheantar Maigh Eo. Toghadh chun na Dála trí fhothtoghchán é don chéad uair in 1994. Bhí poist éagsúla ag Michael mar urlabhraí an bhinse tosaigh le Fine Gael agus tá aitheantas bainte amach aige ó na meáin éagsúla dá obair shármhaith mar chúlbhinseoir agus mar rannpháirtí do dhíospóireachtaí Dála. Bhíodh sé ina bhall de Chomhairle Cheantar Uirbeach Baile Chathair na Mart agus de Chomhairle Contae Mhaigh Eo.

 

Seán Kyne T.D, an t-Aire Stáit.

Is as ceantar Mhaigh Cuilinn, Contae na Gaillimhe, é an t-Aire Stáit Seán Kyne ó dhúchas. D’fhreastail sé ar Choláiste Naomh Mhuire, Cathair na Gaillimhe, sular bhain sé bunchéim amach san Eolaíocht Talmhaíochta ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Bhain sé Céim Mháistir amach san ábhar céanna ó Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath ina dhiaidh sin.

Chaith an t-Aire Stáit níos mó ná deich mbliana ag obair mar shainchomhairleoir timpeallachta is talmhaíochta le freagracht faoi leith as Caomhnú an Chomhshaoil faoin Tuath.

Ó 2004 go 2011, bhí an t-Aire ina bhall de Chomhairle Contae na Gaillimhe. Ó 2011, bíonn sé ag déanamh ionadaíochta ar dháilcheantar na Gaillimhe Thiar agus ar dháilcheantar Mhaigh Eo Theas i nDáil Éireann

Mar Theachta Dála, rinne sé obair mar chuid de Choiste an Oireachtais maidir le Postanna, Fiontar & Nuálaíocht, bhí sé ina leasúachtarán de Choiste an Oireachtas maidir le Gnóthaí an Aontais Eorpaigh agus bhí sé ina Chathaoirleach ar Choiste Ealaíon, Oidhreachta & Gaeltachta faoi Fhine Gael.