Foireann Bhainistíochta

Is é Kevin McCarthy Ard-Rúnaí don Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail.
Kevin McCarthyRoinntear an Roinn i dtrí rannóg.  Is stiúrthóir nó Rúnaí Cúnta é/í a bheidh i gceannas ar gach rannóg. Mar a leanas;

  1. An Rannóg Pobail – Bairbre nic Aongusa
  2. An Rannóg um Forbairt Tuaithe agus Gnóthaí Réigiúnacha – William Parnell
  3. An Rannóg um Ghnóthaí Corparáideacha – Sheenagh Rooney

Is é Bord Bainistíochta na Roinne a dhéanann maoirseacht ar Rialachas na Roinne.

Is féidir breathnú ar liosta oifigeach poiblí ainmnithe a bhfuil baint acu leis an Acht um Brústocaireacht a Rialáil ar an taobh clé den leathanach seo trí úsáid an naisc atá ann.

Is féidir breathnú ar liosta de na Boird Stáit agus de na gníomhaireachtaí a fuair cistiú trí Vóta na Roinne, taobh le naisc dá suíomh idirlín, anseo.