Eolas Faoin Roinn

Bunaíodh an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail ar 19 Iúil d’fhonn fócas neartaithe athnuaite a sholáthar ar fhorbairtí tuaithe agus pobail in Éirinn.

Ligeann an comhdhlúthú roinne seo, idir pholasaí agus thacaíocht maidir le pobal agus forbairt tuaithe, don Roinn nua bheith dírithe ar phobail inbhunaithe bhríomhara a chruthú. Tá an Roinn freagrach as socruithe maidir le maoirseacht a dhéanamh ar an éarnáil carthanais a chinntiú, lena n-áirítear cabhair a sholáthar don Rialálaí Carthanas a ról reachtúil neamhspleách a chur i gcrích.

AN ROINN FORBARTHA TUAITHE