Straitéis do Leabharlanna Poiblí 2018-2022: Comhairliúchán Poiblí

Libraries Ireland

Tá an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Michael Ring T.D., ag lorg aighneachtaí maidir le Straitéis nua Leabharlanna Poiblí 2018-2022 an Rialtais.

Beidh an Straitéis mar bhonn i bhforbairt leanúnach an córas leabharlann poiblí thar an chéad cúig bhliain eile ionas go mbeidh an leabharlann poiblí i gceartlár an phobail, agus chun tosaigh ag soláthar seirbhísí faisnéise chomh maith le riachtanais foghlama agus cultúrtha an indibhidiúil agus an phobail…Lean aghaigh.

Major Government investment will be a game changer for our public libraries – Minister Ring

Minister Ring was joined by First Year students from Sandford Park School at Pearse St. Library in Dublin

The Minister for Rural and Community Development, Michael Ring TD, announced a significant Government investment package for our public libraries.  The funding will allow for the continued modernisation of the library service, enhancing services for library users and paving the way for the launch of the new public library strategy early in 2018….Continue reading.